دیروز از بچه ها عکس گرفتم بهشون قول دادم عکسشون را توی وبلاگم بذارم البته ظهر بود و چندتاییشون رفته بودند