بعضی از مادرها فکر میکنند اگه داد وبیداد راه بیندازند بچه حساب می بره و کارهاشو انجام میده ولی .......