برای آموزش جدول سودوکویا همان جدول شگفت انگیز فکری به نظرم رسید تعدادی بادکنک رنگی با مقوا درست کردم وپشت آنها آهنربا چسباندم یک تخته وایت برد کوچک هم به دیوار آویزان کردم با ماژیک جدول سه در سه یابیشتر میکشم وازبچه ها می خواهم به صورت گروهی جدول خالی را کامل کنند دعوایی داریم سر این که کدوم گروه بیاند بچه ها خیلی خوششان آمده وهمکاری آنها عالیه 

 

خوبی این کار اینه که اولا من چندین رنگ اضافی در اختیارشون میذارم وبچه ها خودشون از اول تشخیص می دهند که باید چند رنگ مشخص انتخاب کنند دوما وقتی جدول خالی میدهم باروش آزمون و خطا به نتیجه مطلوب میرسند