این هم عکس دانش آموزان من در سال تحصیلی 90-91 یادشون بخیر چه بچه های گلی چه خانواده های با معرفتی...