دیروز تولد دانش آموز گلم ایلیا بودو امروز تولد پسر گلم امیر حسین است از ایلیا جان عکسی ندارم اما عکس    امیر حسین را میذارم برای هر دوتاشون آرزوی سلامت و موفقیت می کنم و دوستشون دارم.