از ابتدای سال هرروز صبح به بچه ها یاددادم  که رو به قبله به امام زمان عج سلام  بدهند آنقدر به این کار علاقه مند شده اند که اگر من فراموش کنم خودشان این کارراانجام میدهند

از اول محرم بعدازسلام به امام زمان به امام حسین هم سلام میدهند

امیدوارم همه ی آنهاسربازان خوب و شایسته ای برای امام زمان باشند 

این پسر شیطون وبامزه که با کاپشن قرمز در ردیف جلو نشسته اسمش بردیاست من عاشق حرف زدنش هستم نیشخندخیلی بی نظم بودکلافه تکالیفش را بزرگ بزرگ می نوشتگریهاشک من و مامانش را درآورده بودعصبانی  آنقدر تشویقش کردم هوراهوراتا موفق شدم  الان بردیا خیلی بانظم شدهلبخندماچ مراقب وسیله هاش است تا گم نشه مشق هاشم که به به حرف نداره خنده