درس هفته قبل قرآن درباره نعمت های خدابود بچه ها کلی از نعمت های خدارا اسم بردند حرفهای جالبی میزدندلبخند مثلا محمدمهدی می گفت کیف معلم نعمت خداست چون اگه نبود معلم نمیتونست برگه های سوال برامون بیارهنیشخندنیشخند بعد ازنظرات بچه ها من از آنها خواستم تا همه با هم دست به آسمون ببریم واز خدا بخواهیم نعمت بارون را برای ما بفرسته  از اتفاق سه شنبه بارون اومد یکی از بچه ها گفت خانم دیدید خدا دعای ماروقبول کرد خیال باطلباخودم گفتم اگه ما هم مثل بچه ها به استجابت دعاهامون اعتقاد داشتیم چقدر خوب بود امروزامیرحسین  رادر خیابان دیدم بارون شدیدی می بارید وهمه خیابون راآب گرفته بود گفت خانم چه دعایی کردیم حالا نکنه سیل بیادقهقههقهقههقهقهه