به پایان آمد این دفتر

وبالاخره سی ویکمین دانش آموزم هم توانست اسمش را بنویسد وجشن بگیرد

آقا محمدطاهای گل الهی که مبارکت باشه عزیزم

ممنون از صبر وتحملت 

واما چون بچه ها حرف ط وطناب رایاد گرفتند امروز مسابقه ی طناب کشی باحال برگزار کردند 

 

/ 0 نظر / 34 بازدید