یاعلی گفتیم

باپایان تعطیلات خسته کننده وطولانی نوروز بالاخره کارمون رو با یاد ونام خداشروع کردیم 

درابتدا به این تصویر نگاه کنید تاحس خوب آن به شما منتقل بشه 

من هم بخدا توکل کردم وکارم را شروع کردم

 

وقتی میگم تعطیلات خسته کننده دلیل دارم که میگم به قیافه ی خسته و خواب آلود بچه هانگاه کنید ...

این گل پسرکلوچه به دست آقابردیاست که برای دوستانش از شمال سوغاتی آورده

این هم مراسم دیده بوسی

من که دلم خییییییییییییییییییلی برا ی این فسقلی ها تنگ شده بودقلب 

/ 0 نظر / 73 بازدید