به نام حضرت دوست

به نام حضرت دوست 

که هر چه دارم از اوست

بی نهایت خدایم را سپاسگزارم که بازهم فرصتی داد تا در خدمت کودکان میهنم باشم

تابستان طولانی دلم را سخت دلتنگ مدرسه کرده است

هیاهوی بچه ها...فرشته

خنده های بی آلایش.......فرشته

بوی کتاب نو ....فرشته

 

چشم مادران نگران....فرشته

تنها آرزویم این است  در پایان این سال تحصیلی مدیون هیچ چشم ودل وعقلی نشده باشم 

قلب

/ 0 نظر / 188 بازدید