کم رویی ادب نیست

اگر شما هم فکر می کنید این ادب است باید بگوییم این کمرویی است و نوعی مشکل روحی است که باید درمان شود.

اساس درمان کمرویی تغییر در شیوه زندگی کودک و رفتار با اوست و این میسر نمی شود مگر در سایه تغییر در شیوه تفکر والدین، تغییر در باورها و نظام ارزش هایی که کمرویی را تقویت می کند و تقویت انگیزه و افزایش مهارت های اجتماعی و توانایی های کودک می تواند از او کودکی اجتماعی با رفتارهایی کودکانه و طبیعی بسازد.

 اما قبل از هرچیز باید از کمرویی او مطمئن شوید. چون برخی از بچه ها در برخورد با ناشناخته ها محتاط هستند که نباید با کمرویی اشتباه گرفته شود. موقعیت هایی را که باعث خجالت فرزندتان می شود شناسایی کنید؛ آیا در گروه خجالتی است یا وقتی در مقابل جمع قرار میگیرد.

-حتی اگر کودکتان کمرو یا خجالتی است این را جلوی جمع نگویید و اگر گفتید این صفت را با یکی از ویژگی های مثبت او همراه کنید.

-کودکتان را با دیگران مقایسه نکنید و ایده ها و دیدگاه های فرزندتان را جدی بگیرید.

-در شناسایی استعدادهایش به او کمک کنید.

-او را در موقعیت تعامل با سایر کودکان قرار دهید.

-راه مناسب را به او پیشنهاد دهید اما او را مجبور نکنید.

-به او نشان دهید او را درک می کنید و کمک کنید تا اعتماد به نفس از دست رفته اش را باز یابد.

/ 1 نظر / 8 بازدید
مجتبی

سلام خیلی عالی بود