تقارن وطرح فرش

شاید برای بعضی بچه ها تقارن چهار طرفه کمی مشکل باشه من برای حل این مشکل آموزش مرحله ای را پیشنهاد میکنم اول یک خانه رنگ میکنم تا موقعیت آن را در سه طرف دیگه پیدا کنند

بعد کم کم تعداد خانه ها را بیشتر میکنم

 

/ 0 نظر / 96 بازدید