یکسان سازی بچه ها

وقتی دیکته میگم هم بچه هایی که سریع مینویسند اذیت میشوند وهم بچه هایی که کند می نویسند 

این در اواخر سال که بچه ها باید موقع املا بیشتر تمرکز کنند تا بدانند با چه نشان های بنویسند بیشتر مشهود است

برای همین بچه ها رااز نظر سرعت نوشتن به 3 گروه تقسیم میکنم ودر سه روز متفاوت با همکاری کارورزم  به  بچه ها املا میگویم 

البته وقتی یک گروه املا مینویسند بقیه بچه ها در مکان دیگر فعالیت دیگری انجام میدهند 

اینطوری عملکرد بچه ها به طور چشمگیری بهبود پیدامیکنه 

/ 0 نظر / 38 بازدید