موذن کوچک

با آموزش نشانه ی ذ   مداح کوچک کلاسمان پیشنهاد داد تا اذان بگوید گفتم چی بهتر از این  وبعد محمد طاها برای بچه ها اذان گفتتشویقتشویق

این هم کار برگ نشانه ذ

باتشکر از وبلاگ بابا آب داد 

 

/ 0 نظر / 35 بازدید