● بله من می توانم

 وقتی کودک شما بداند که به او اطمینان دارید و باورش کرده اید، احساس می کند که دست

یافتن به همه چیز برایش امکان پذیر است. افکار کودک نسبت به خود بیشترین اهمیت را

دارد. بنابراین والدین باید افکار مثبت به کودک خود القا کنند.

متفکر

 

 

/ 2 نظر / 10 بازدید