نقاشی گروهی

برای اینکه بچه ها همکاری در گروه رابیاموزند وبدانند که در گروه اگر به حرف های سرگروه توجه کنند موفق خواهند شد از هرکدام خواستم تا هرنفر100تومان پول بیاورد تابرایشان مقوای بزرگ بخرم امروز براساس گروه بندیها مسابقه نقاشی گروهی دادند وای که چه ولوله ای در حیاط راه انداخته بودندتعجبتعجب

این آقارضا واین آقا امیر از دست هم گروهیشون کلافه شدند 

 

در پایان از معاون مدرسه خواستیم که بهترین نقاشی گروهی را معرفی کند تا ستاره بگیرندتشویق

 

/ 0 نظر / 20 بازدید