جایزه آی جایزه

به نظر من اگه مدرسه وخانواده باهم همکاری داشته باشند روند کار بچه ها بهتر میشه برای همین به مدت 40 روز به بچه ها برگه هایی دادم تا اگه در منزل تکالیف را به موقع نوشتند شب زود خوابیدند وکمتر تلوزیون تماشاکردند مامانا براشون تیک بزنند ودر آخر اگه همه تیک مثبت بخوره جایزه میگیرند اینم نتیجه تلاششونتشویقتشویقتشویق

البته بعضی ها هم........ناراحت 

/ 0 نظر / 33 بازدید