نشانه ف و یک روز برفی زیبا

امروز همراه با آموزش نشانه ف ودرس روز برفی خداهم با ما همراهی کرد ویک روز برفی زیبا برایمان خلق کرد

فرشاد عزیزم هم که دیگه میتونه اسمش را بنویسه تاج برسر گذاشت

مبارکت باشه گلم

 

 

 

/ 0 نظر / 201 بازدید