به پایان آمد این دفتر...

یه بار دیگه به آخر سال رسیدیم

روزهایی که سخت دلتنگ فسقلی های کلاسم میشم 

باتمام خاطراتشون

چه زود میگذره

خداراشکر میکنم که یاریم کرد تا بتونم یه سال دیگه در خدمت بچه های کشورم باشم

خداکنه مدیون چشم وقلب کسی نشده باشم

کم کم باید کر کره ی کلبه ی الفبا را پایین بکشم

منتظر بمونم

منتظر یه سال دیگه با یه دنیا خاطرات دیگه

خداحافظ

خداحافظ بچه های دوست داشتنی

دوستتون دارم زیاد وبهترین ها را براتون آرزو میکنم 

 

/ 0 نظر / 181 بازدید