متن املا

سال گذشته من همراه عمو علی به مشهد رفتم.

آن جا کنار حوض وضو گرفتیم ونماز خواندیم.

بعضی از مردم که مریض بودند به حرم آمدند ودعا می کردند تا شفا پیدا کنند.

من هم دعا کردم تا در درس ریاضی موفق شوم.

عموعلی گفت :(( امام رضا (ع) امام هشتم  ما است)).

محمد پرسید : (( پس امام اول ما چه کسی است؟))

عموعلی گفت:((حضرت علی(ع) امام اول ما است)). 

هنگام برگشتن از جنگل ها گذشتیم.

من از این سفربسیار لذت بردم و خوش حال بودم که به زیارت رفته ام. 

/ 0 نظر / 29 بازدید