دنیای گیاهان در کلاس ما

امروز روز گیاهان بود بچه ها گلدانهای گل آورده بودند برگ جمع کرده بودند وچاپ کردند کاردستی درست کردند

این هم خلاقیت صالح بجای این که  برگهارابصورت پراکنده چاپ کند یک تنه دخت کشید وبارنگهای متناسب یک درخت پاییزی طراحی کرد آفرین به پسر خلاقم

 

/ 0 نظر / 24 بازدید