تمیز دیداری :

 


دانش آموزانی که در تمیز دیداری دچار مشکل هستند معمولاً کلمات را اینگونه می نویسند:

شکل درست کلمات         زود – خانه – روز – دوش – تبر 
شکل نادرست کلمات       دوز – جانه – زور – دوس – بتر


روش های درمان:

ممکن است این مشکل مربوط به توانایی تشخیص باشد. مثلاً دانش آموز س را از ش – ر را از ز – ف را از ق – ح را از خ – د را ز ذ – ع را از غ – و… تشخیص ندهد.
برای تقویت در تمیز دیدار می توان از شیوه های زیر کمک گرفت:

کارت هایی مانند نمونه زیر تهیه می کنیم

حرف نمونه حروف سمت راست را در بین حروف دیگر پیدا کن
ج          چ ی ص ج ح خ ع ک ح خ 


د           ر ز ژ و د ذ م ص ث ق غ 


ل           ک ن م ل گ س ب ق ل د 


همین کار را با کلمات نیز می توانیم انجام دهیم.

کلمه نمونه کلمه سمت راست را در بین کلمات دیگر پیدا کن

دانش             رانش داش دانش روش دانشور 


حاتم               خانم خاتم حاتم دائم جائم
 


حرف یا صدای مورد نظر را در کلمات مشخص زیر را پر رنگ نمایید :

س-- خروس شستشو مسائل سطل سماور هسته لباس

*کارت هایی تهیه نموده حروف الفبا را در جهات مختلف روی آن نوشته و از دانش آموز می خواهیم با چرخاندن کارت حروفی که درست در مقابل او قرار می گیرند را بخواند.

* حروف یا کلماتی را به صورت ناقص نوشته از او می خواهیم و آن را تکمیل کند.

* تصاویر نقطه چین را پر رنگ کند.

* تصاویر ساده هندسی را کپی کند.

مطمئنم این روش ها حتی برای بچه هایی که مشکل ندارند هم بسیار مفید است چون دقت آنها را بالا می برد 

/ 1 نظر / 44 بازدید
آسمان آبی آبی

سلام همکار خوبم مطلب خوبی بود مستفیذ شدم در مورد بچه هایی که وارونه نویسی دارند هم اگه راهکار دارید بفرمایید ممنون میشم بچه هایی که "د " یا "بابا" را برعکس می نویسند