ذات پاک کودکی

وقتی باذوق وشوق در راباز کرد ومن وارد خانه آنها شدم بعد از سلام کاغذی به دستم داد وگف خاله این نقاشی را ببین ....
بهار را می گویم دختر خواهرم هفت سالش است اما از لحاظ مذهبی خیلی بالاتر از سنش عمل می کند وقتی نقاشی را دیدم از او توضیح خواستم گفت خاله این خانم بدحجابها قران راپاره کردند و بهش بی احترامی کردند بعد این خانم با حجابها ناراحت شدند و داد زدند

آفرین به بهار گلم که در روزگاری که حرمت قران به دست بزرگتر ها میشکند ذات پاک کودکیش به حرمت قران می اندیشد....

این هم یکی از نقاشی های بهار خانم

 

/ 0 نظر / 26 بازدید