بچه ها مبارکتون باشه

این هم روز تاج گذاری علی ها که خیلی وقته منتظر این روز بودند

ودر یک عمل هماهنگ دور از چشم معلم متفکرباهم هماهنگی کردند وابمیوه وکیک وجایزه برای همه ی بچه ها آوردند

الهی الهی هرکی دل دانش آموزان منو شاد میکنه خدا دلشو شاد کنهخنده

بخدا من عاشق چشمای گرد ذوق زده ی بچه ها هستمخیال باطل

بهم انرژی میده قلب

این هم کاربرگ ع

 

/ 0 نظر / 90 بازدید