پست های ارسال شده در بهمن سال 1392

تفاوت خواندن صدای ( اِ با هـ )

تفاوت خواندن صدای (  اِ  با  هـ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              مشابهت و تفاوت کلماتی که در بخش پایانی با یکی از نشانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 325 بازدید