مجسم کردن مساله

اخرین صفحات کتاب ریاضی یه صفحه ای هست که مساله هاش یا منحرف کنندست یا اطلاعات کافی نداره ...

امروز یه زنگ فقط نمایش داشتیم نمایش مساله ها

صنندلی گذاشتیم الکی مثلا اتو بوس بود راننده هم داشتنیشخند

بچه ها هم که جو گیر رفته بودند توحسخیال باطل

میگفتم رسیدیم ایستگاه اول دونفر پیاده بشندخنده

میگفتند خانوووووم ما میخواستیم ایستگاه بعدی پیاده بشیم تعجب

 خلاصه وقتی ایستگاه اخر رسید پرسیدم حالا چندتا صندلی داریم بچه ها اول متعجب نگاهم کردند اما زود فهمیدند منظورم چیه 

خلاصه بستنی فروش شدم ...

راننده شدم..

امان از این کودک درونم

چرابزرگ نمیشه آخه 

 

/ 0 نظر / 39 بازدید