آغاز باسوادی مبارک

امروز روز خوب وبیادماندنی برای همه ی بچه ها بود از مدتها قبل می پرسیدند چه موقع نشانه ها را یاد می دهم وامروز انتظارشون سر اومد با کلی آب وتاب وقصه وبازی اولین نشانه را یاد دادم وقتی خوب ایجاد هیجان کردم از روی نشانه آ  ا  کاغذ را برداشتم فقط خدا میدونه چقدر دست زدند جیغ زدند بازحمت تونستم آرومشون کنم مبارک همشون باشه

 

/ 0 نظر / 13 بازدید