دنیایشان رادوست دارم

عادت دارم صبح ها زودتر از خانه بیرون بیایم تا قبل از شروع کارم کمی پیاده روی کنم وهمیشه زودتر از همه به مدرسه می رسم .

هرروز وقتی وارد مدرسه می شوم بچه هایی را میبینم که جدااز اینکه در چه پایه ای هستند تیم تشکیل داده اند وبا کمترین امکانات فوتبال بازی میکنند.

دروازه با سطل زباله توپشان یک کاج  وانرژیشان فوق العاده

دنیایشان رادوست دارم از کمترین امکانات بیشترین لذت را میبرند

این برای ما بزرگترها درس زندگیست.... 

 

/ 0 نظر / 46 بازدید