کسالت بعد از عید

یکی از همکاران سوال کردند که با دانش آموزانی که در ایام نوروز رهاشدندتا فقط وفقط بازی کنند وبعد از عید با افت شدید وکسالت روبرو هستند چه کنیم

باید بگم آقای موسوی همکارمن در وبلاگ بابا آب داد  فرمودند سفره دانش وتجربه ی یک آموزگار پهن است این خانواده ها هستند که باید تلاش کنند از آن بهره ی کافی ببرند من هم یکی دومورد دارم که دریغ از یک کلمه که مادر با فرزندش کار کرده باشد  وحالا من ماندم ودانش آموزی که ......

البته وجدانم من رارها نمیکند باخودم میگویم گناه بچه چیست

من سعی میکنم تا پایان فروردین واوایل اردیبهشت کار آموزش نشانه هاراتمام کنم واز آن به بعد با روش های هیجانی در قالب بازی ومسابقه وسرگرمی آنقدر تکرار وتمرین میکنیم که برای بچه ها تثبیت شود

اگر همکاران پیشنهاد دیگری دارند خوشحال میشوم  اگر بشنوم 

/ 0 نظر / 36 بازدید