یه روز خوب بیاد ماندنی

روز پنج شنبه همراه بچه ها به اردوی باغ ابریشم رفتیم (همون اردوگاهی که مجید قصه های مجید رفته بود)

وای که چه روز خوبی بود یه روز پر از بازی های جورواجور

منم که انگار این کودک درون نمیخواد بزرگ بشه شده بودم همبازی بچه ها از طناب کشی تا فوتبال تا تفنگ بازی بگیر تا......

وبعد هم ذوق هنریم گل کرد وچند تایی عکس گرفتم خوشحال میشنم نظرتون را بفرمایید 

 

/ 0 نظر / 39 بازدید