چهل اصل شادی

 

 

چهل اصل شادی‌بخش درزندگی

 

  1) شادی خود را به هیچ چیز و هیچ کس وابسته نکن تا همیشه از آن برخوردار باشی .

2) انتظار نداشته باش همیشه آنچه در اطرافت اتفاق می افتد، مطابق میل و خواسته‌ات باشد.

3) هنگام عصبانیت هیچ تصمیمی نگیر .

4) از سختی ها و مشکلات زندگی استقبال کن و با غلبه بر آنها به خود پاداش بده .

5) اجازه نده اتفاقات ناخوشایند ، روحیه ات را خراب کند .

6) با بحث های بی نتیجه ، انرژی خود را هدر نده .

7) انتظار نداشته باش با منفی نگری ، جسمی سالم داشته باشی .

8) از هیچ کس و هیچ چیز توقع نداشته باش .

9) تا با خود مهربان نباشی ، نمی توانی مهر بورزی .

10) قبل از مطمئن شدن ، در مورد چیزی قضاوت نکن .

11) به تفسیر و تعبیر کارهای دیگران نپرداز .

12) هر کاری را با علاقه ، اشتیاق و تمرکز انجام بده .

13) زندگی خود را هدفمند کن و برای رسیدن به اهدافت تلاش کن .

14) چیزهایی را که دوست داری ، به دیگران ببخش .

15) قلبت را از نفرت خالی کن تا خوشبختی در آن لانه کند .

16) برای انجام کارهای مورد علاقه ات (البته شرعی ومنطقی) ، زیاد به نظرات دیگران اهمیت نده .

17) در تصمیم خود تاخیر مینداز .

18) هنگام عصبانیت نفس عمیق بکش و تا ده بشمار .

19) با دیگران طوری رفتار کن که دوست داری با خودت رفتار شود .

20) به هیچ کس امید نداشته باش جز خدا .

 

21) بر جسم و روح خود مسلط باش .

22) برای اینکه شاد باشی ، باید شادی آفرین باشی .

23) در زندگی به جای شناور بودن ، شناگر باش .

24) اندوه روز نیامده را بر روز آمده ات نیفزا .

25) هرگز سعی نکن به دیگران بقبولانی که حرفت درست است .

26) قبل از انجام کاری یا گفتن چیزی ، به ضرورت آن بیندیش .

27) بی احترامی دیگران را با بی اعتنایی جواب بده .

28) به جای بیزاری از انسان ها ، از رفتار بد آنها متنفر باش .

29) بگذار دیگران از تو به عنوان فردی آرام و خوشرو یاد کنند .

30) یگانه داروی آرام بخش روح ، یاد خداست . (نماز اول وقت–قرائت روزانه قرآن ،دعا و.....)

31) خود را از اسارت زنجیرهای بدبینی ، منفی نگری و ناامیدی آزاد کن .

32) به خاطر اشتباهات گذشته ، خود را سرزنش نکن .

33) به دیگران کمک کن آنچه را که می خواهند ، به دست آورند .

34) در فرهنگ لغات خود شکست را تجربه معنا کن .

35) با شرایط زندگی سازگار باش .

36) هنگام از دست دادن ناراحت نشو ، وقتی هم چیزی به دست آوردی خوشحال نباش .

37) در مقابل خواسته ها و گفتار دیگران انعطاف پذیر باش و نخواه که حرف ، حرف خودت باشد .

38) برای کشف حقایق ، زیاد تفکر کن ، به خصوص جهان آفرینش . 39) به قدر توان تلاش کن و نتیجه را به خدا واگذار کن .

40) هرگز خودت را با دیگران مقایسه نکن ، چرا که تو چیزهایی داری که دیگران در حسرت آنها هستند.

/ 1 نظر / 15 بازدید