خدایاترا به پاکی دل کودکانمان سوگند

خدایا ترابه پاکی دل کودکانمان سوگند فرج امام زمان مارا برسان(آمین)

امیر حسین سرباز امام زمان این نقاشی زیبا را کشیده وبا توجه به این که هنوز خیلی از حروف متن را نخوانده تلاش کرده آنچه محبت دردلش به امام زمان دارد را بیان کند

فکر کنم تصویر ومتن گویا باشد

خوشحال میشوم نظرتان را بفرمایید 

 

/ 0 نظر / 42 بازدید