جشن الفبا

بالاخره به روز موعود رسیدیم 

روز جشن الفبا

به نظرم روز خوبی بود بچه ها شعر وسرودهای مختلف خوندند

مسابقه دادند وجایزه گرفتند

ترجیح میدهم تصاویر خودشان شرح ماجرابدهند 

 

 

/ 0 نظر / 61 بازدید