خدا یا تراشکر

خودمو میگم !گاهی اونقدر به بچه هامون گیر میدیم که کلافشون میکنیم دائم

می نالیم چرا اینطور نیست چرا اونطور نیست غافل از این که باید خدارا به

خاطر داشتن نعمت سلامتی که بهشون داده شکر کنیم این تصویر واقعا منو

تکون داد


/ 0 نظر / 6 بازدید