نکاتی ساده برای املا گفتن به کلاس اولی ها :

نکاتی ساده برای املا گفتن به کلاس اولی ها :

۱- املا باید از سرمشق های کتاب بنویسیم و یا ترکیبهای ساده ی تدریس شده گفته شود. هرگز از حروفی که تدریس نشده املا نگویید.

۲- ابتدا به کودک فرصت دهید تا کلمه ی گفته شده را چند بار زمزمه کند تا بتواند بنویسد. سپس از او بخواهید از روی کلمه بخواند و ببیند آیا درست نوشته یا نه ؟

۳- املا گفتن به صورت کلمه کلمه چندان برای بچه ها جالب نیست . بهتر است املا به صورت جملات ساده و در قالب یک داستان کوتاه شود.

مثال:

بابا آمد.

بابا با اسب آمد.

او با داماد با اسب آمد.

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید